Veranderen, vernieuwen en verbeteren

Boeken en modellen

intenties en ideeën

plannen en programma's

De echte effecten komen

door Durven Doen

Essentie

arie blok

Relaties

Inspireren en uitdagen tot

toegevoegde waarde

- Persoonlijke betekenis in het collectief belang

- Minder plannen, meer plotten

- Kracht draagt verder dan macht

- Alles dat je wilt vasleggen kun je beter losmaken

- Focus op willers die durven te doen

- Cultuur is meer bepalend dan structuur

- Ideeën zijn goed, initiatief is beter

- Kijken, luisteren en combineren - kiezen en doen

- Plezier, voldoening en trots

- Wie niet voedt mag volgen, zolang het van waarde is

- Logisch behoeft weinig uitleg

- Betrekkelijklheid maakt ruimte voor vernieuwing

- Feiten rusten op verleden, fantasie roept de toekomst

- Motiveren verstopt, inspireren verruimt


Een mooie eigenschap van de mens is het vermogen

om zichzelf te spiegelen aan verbeeldingskracht.

We dolen pas als we onze intuitie niet serieus nemen.

Van gebrek naar geschenk

in transitie en leiderschap

Scherp luisteren, verbanden leggen en doen,

compenseerde aanvankelijk mijn gebrekkige

geletterdheid. Het werd mijn kracht in doorgronden,

verbinden en toepassen. Het bracht mij van

ongeschoolde havenarbeider tot directie posities binnen

de overheid en het bedrijfsleven en tot natuurlijk

leiderschap waarin mensen geïnspireerd worden door

aandacht, samenhang en daadkracht.


In de verscheidenheid aan terreinen en rollen waarin ik

werk en gewerkt heb, speelde ik nooit de kaart van

kennis en ervaring. Bestuurders, directies, experts en

uitvoerenden hebben op inhoud altijd ruim voldoende

in handen. Ik kom daarmee onbevangen en creatief

tot nieuwe mogelijkheden die mensen omarmen

omdat ze hun kennis, kunde en kracht daarin herkennen.


Diensten

De verbinding met mensen en

ambities kent vele vormen, o.a.

Doeners en Durfals BV | Kerkweg 7, 2974 LH  Brandwijk | 010 206 55 66 | arie@doenersendurfals.nl

De transitie naar meesterschap in toegevoegde waarde

- Transitie opgaven (met focus op mens en cultuur)

- Visie en strategie ontwikkeling/advies op transitie

- Outsider reflectie op status quo en transitie

- Energie en inspiratie sessies (workshops en retraite)

- Persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit

- Spreekbeurten en presentaties

                        Zwemmen

                   met droog haar

              of duiken

   en spetteren